Hypnoseterapi – ønsker du forandring?

Du får værktøjer til at håndtere uro, tankemylder, søvnbesvær, negative tanker, følelsesmæssige forhindringer, lavt selvværd, og du får metoder til at ændre de vaner, mønstre, tanker og adfærd, som ikke længere gavner dig. Ved at få forståelse for de dybtliggende følelser og begynde at træne dig i at håndtere den nye forandring, du oplever i form af de nye ideer, tanker og følelser, som du får kendskab til under en hypnoseterapisession, vil du kunne begynde at ændre dit liv.

Hypnoseterapi er en effektiv behandlingsform og kendetegnes ved at være terapi, hvor der bruges flere forskellige former for hypnoseteknikker. Behandlingen er især virksom til at mindske angst, frygt, uro, sorg, stress, muskelspændinger og depression og særdeles brugbar til at fjerne fobier og afhængigheder.

Ja!

Hvis du er overbevist om, at du ikke er i stand til at blive hypnotiseret, bliver jeg nødt til nu at fortælle dig, at tilstanden er helt naturlig og minder meget om den tilstand, du oplever lige før, du falder i søvn, eller lige før, du vågner om morgenen.

Ordet hypnose stammer fra det græske ord hypnos, som betyder at sove. Dog sover du ikke, tværtimod. De fleste oplever, at de kan svare og bevæge kroppen imens. Under hypnose er dit sind afslappet, åbent og fokuseret, og du er for det meste i stand til at svare på spørgsmål. Du kan dog opleve at komme op og ned i dybden af hypnosen og opleve, at du kun har lyst til at svare ved at give tegn ved hjælp af fingerløft. Det er helt fint. Alt det, der sker, er, som det skal være.

Med min stemme leder jeg dig ind i en afslappet, tryg og rolig tilstand. De fleste vælger at lukke øjnene, fordi hypnose minder dem om en søvnlignende tilstand.

Samtidig med, at du hviler i en afslappet stilling i min hypnosestol, kan jeg nu øge din opmærksomhed, din fokus, kontakten til dig selv og dit sinds forestillingsevne og fantasi, hvilket åbner op for, at jeg kan lede dig ind i dit underbevidste sind og ind i de følelsesmæssige årsager til dine problemstillinger. Ved hjælp af dine sanser (alt efter hvilken måde du visualiserer på) kan du mærke, fornemme, føle eller opleve de bagvedliggende følelser, og når du er klar, går jeg i gang med at bearbejde dem.

Der kan dukke mange følelser op til overfladen, men tit og ofte oplever jeg, at du, når du bliver ledt tilbage til almindelig afslappet vågen tilstand, ikke altid husker oplevelserne så voldsomt, som det kan se ud fra mit perspektiv, når du hviler der i stolen eller på briksen.
Og du vil opleve mig fuldstændig rolig og afslappet i min observation, fordi jeg ved, at dit ubevidste sind rummer uanede kræfter og ressourcer, som hjælper dig med at heale, finde løsninger og bearbejde dine problemstillinger på en god og positiv måde.

Jeg kan med mine terapeutiske redskaber forløse underbevidste blokeringer og ved hjælp af dine egne ressourcer hjælpe dig med at skabe nye positive mønstre, muligheder og mål, som vil forandre din adfærd, dine tanker og følelser i den retning, du ønsker dig.

Hypnoseterapi er især effektiv mod angst og frygt.

 • Det kan være, du har flyskræk
 • Er bange for edderkopper, fugle, hunde, katte eller andre dyr
 • Måske lider du af højdeskræk eller andre former for frygt og fobier som f.eks. nåleskræk, angst for lukkede rum, elevatorer, mørke rum, tandlæger osv
 • Du har måske en afhængighed i form af ludomani, hash, stoffer, rygning, sukker og/eller mad
 • Måske lider du af overspisning, underspisning eller andre former for spiseforstyrrelser, som skaber en begrænset hverdag for dig?
 • Du kan være flov, vred, ked af det eller lide af depression og urolige tanker og tankemylder. Sove dårligt eller slet ikke på grund af negative tanker

Hypnoseterapi kan også bruges til stress, OCD, tvangstanker, fastlåste mønstre og vaner. Aggressiv og ukontrollerbar adfærd, hvor du skifter sindstilstand hele tiden.

 • Måske bider du negle, sover dårligt, overtræner, er modløs og har mistet livsgnisten?
 • Urolig, nervøs og ængstelig – du har måske svært ved at koncentrere dig eller lære nyt

Jalousi og lavt selvværd kan afhjælpes med hypnoseterapi. Så du kan begynde at elske dig selv og begynde at få positive tanker og vaner.

Præstationsangst, eksamensangst og sceneskræk kan være hæmmende for dig, men med hypnoseterapien kan du få værktøjer til at stå foran andre uden hjertebanken, uro, svedeture og ubehag.

Hypnoseterapi er særdeles god til dig, der har brug for at tilgive, slippe og forløse, så du kan komme videre i dit liv og få indsigt i andre måder at opfatte dig selv og andre på og begynde at forandre dit liv.

 • Måske skal du blive bedre til at sige fra, sige nej til det, du ikke har lyst til?
 • Holde op med at please?
 • Du er måske udsat for psykisk vold, fysisk vold – mennesker, der bliver ved med at træde på dig, så du sætter dine egne behov til side?
 • Måske skal du blive bedre til at mærke dine inderste følelser og behov og gå efter dine egne ønsker, mål og drømme?
 • Stoppe med at tro, at verden er imod dig – at det aldrig bliver bedre?
 • Begynde at se verden fra en helt ny vinkel?

Hypnoseterapi bruges til at forstærke dit mod, dine ressourcer og hæve dit selvværd ved at støtte dig i forandringsprocessen.

Det skal du, hvis du ønsker forandring i dit liv – mere ro, fordybelse og fokus på dine inderste mål og drømme.

Hvis du gerne vil lære at håndtere de dybtliggende hæmmende følelser, forstå dine tanker, overbevisninger og påvirkninger. Slippe fri af negative vaner og mønstre – oplåse fastlåshed, holde op med at gå i ring, komme videre i stedet for at gå i stå. På den måde kan du fremover undgå at gentage de samme mønstre igen og igen og begynde at reagere og agere anderledes.

En enkelt lille ændring i din tankegang og dit vanemønster kan ændre hele dit liv.

Men du skal være klar til det!

Jeg ved, du har de ressourcer, der skal til for at nå dine mål og drømme!

Hvis du er klar, kan du hurtigt opleve, at behandlingen giver dig en følelse af mere balance, ro, tryghed, stabilitet, og du vil opleve en kæmpe tilfredsstillelse i at fordybe dig og fokusere på dig selv og dine egne behov. Du får indre ro, fokus og balance og kan nu begynde at gå den vej, du gerne vil gå. Den retning, du drømmer om. Du kan nu nå dine mål.

Ved hjælp af terapeutiske metoder, som f.eks. induktion og fordybelse, hjælper jeg dit sind og din krop med at slappe af og derved skabe en afslappende tilstand, hvor du stadig er vågen, men hvor du kan slippe kontrollen og åbne op for underbevidstheden. Du vil opleve større fokus og koncentration, og ved hjælp af fordybning, hvor jeg bruger en teknik med min stemme til at føre dig endnu dybere ind i dig selv, kan du dykke endnu dybere ned i din underbevidsthed. Her kan jeg bearbejde din naturlige modstand mod forandring.

Når du slapper helt af, med lukkede øjne, tester jeg din afslapning ved at løfte din ene hånd, måske prikke lidt på din ene arm. For på den måde at få dig til at blive ved at dykke endnu dybere ind i dit underbevidste sind.

Ved at du er afslappet, kan jeg lede dig ind i de følelsesmæssige årsager, hvor du kan få fat i fastlåste energier og blokeringer. Du vil højst sandsynligt opleve forskellige former for ubehag, da vi kommer ind i “GUFFET”. Men hvis du bliver i det, kan du slippe, forløse og oplåse gamle negative mønstre, vaner og traumer. Jeg får dig under hele sessionen til at føle dig tryg og afslappet. Og ved at plante og forstærke dine egne nye positive ideer, ønsker og drømme kan du nu begynde din ønskede forandring. Til det bruger jeg teknikker, hvor jeg guider dig, så du vil opleve grundlæggende forandring.

Jeg bruger blandt andet en metode, hvor du møder:
• Din fremtid og den ”fantastiske” version af dig
• Indre fred
• Boblen
• Ballonen
• Kontrolrummet

Metoder, hvor du vil opleve at gå frem og tilbage i tid, og regression, hvor du oplever ressourcetildeling eller ressourcehentning:
• Filmmetoden
• Biografen
• Bålet

Hvor du får muligheden for at forløse dybe traumer, fobier, angst, stress og afhængigheder:
• Partsterapi og noter til dig selv

Jeg har metoder, hvor du får muligheden for at dykke dybere ind i skyggesider og projicering og relationen til dig selv og andre, give slip og tilgive.

Her kan jeg blandt andet benytte teknikken:
• Drømmekugler og Healingsrummet
• Landskabsteknikken

Du kan, hvis du har brug for at ændre og mindske fysiske smerter og symptomer, også opleve, at jeg bruger især disse to ovennævnte metoder.

Du vil opleve teknikken, Future pacing, en teknik, hvor jeg bruger dine egne opløftende ord og rosende ord, som vi fandt under forsamtalen, som betyder, at du vil opleve, at du nu kan begynde at gå efter dine drømme og mål. Disse teknikker bruges i forskellig rækkefølge og i forskellige sammenhænge, alt efter hvor de passer ind i din session og dit forløb ud fra de problematikker, du har.

Denne teknik, Rapid Hypnosis Technic, er en særlig form for quickhypnose, hvor jeg hurtigt bringer din krop i dyb trance, taler direkte til din underbevidsthed, og hvor det for dig ikke er vigtigt, hvordan eller hvorfor du havde problemet, vanen eller mønstret.

Teknikken bruger jeg til dig, der gerne vil nøjes med én session – eller som en teknik i et forløb i de situationer, hvor du ikke ønsker større indsigt, men bare gerne vil mærke forandring.

Rapid Hypnosis Technic kan bruges til alle problemstillinger.

Både til at slippe, forløse, ændre negative vaner og mønstre, slippe negative tanker, fobier, stress, angst, frygt, rygestop, etc.

Den kan hjælpe dig med at skabe nye positive forandringer, løsninger og muligheder, uden at du behøver at kende årsager eller de bagvedliggende følelser til dine problemstillinger.

Derfor kan vi også vælge bruge teknikken sammen med de andre teknikker, som f.eks. hypnotisk coaching, hypnotisk EFT, hypnotisk kropsanalyse, hvis du vælger et forløb.

Det kan tage flere dage for din krop at tage de nye redskaber til sig, og der kan endda opstå fysiske symptomer. Du kan få hovedpine, uro i kroppen, svedeture, øget tissetrang (udrensning), større søvnbehov, træthed og udmattelse.

Men det er alt sammen noget, du skal se som en healing af din krop og en god proces, fordi du gør et godt stykke arbejde for dig selv.

Derfor er det også vigtigt med lektier og gentagelser i form af øvelser i den nye adfærd, praktiske gentagelser og træning. Du er i gang med at programmere og ændre i harddisken (dit underbevidste sind) på en god og positiv måde. På sigt vil du opleve fornyet energi, nye ideer og positive tanker.

Jeg har enkelte personer, der oplever, at de kun har brug for én session, f.eks. en mand, jeg havde i terapi for snorken. Han oplevede en øjeblikkelig forløsning og et velvære, han ikke havde følt længe, og fordi han var 100 % klar til forandring, og hans sind tog godt imod de nye redskaber, havde han ikke brug for mere end én session.

Men jeg oplever oftere, at der er behov for 3-5 sessioner, især når det er meget dybtliggende følelser, som har brug for tid til at heale, før du kan begynde den forandring, der skal til for, at du kan begynde at ændre adfærd og følelser. Stress, angst, fobier og adfærd der kræver lang tilvænning til ændringer i tanke, handling og adfærd.

Ja, helst!

Du skal i hvert fald være klar til at ville hypnose.

Hypnoseterapi kan være en behandlingsform, hvor du mellem hypnoseterapisessionerne arbejder med dig selv ved hjælp af praktiske øvelser og lektier. Et forløb kan betyde, at du i starten har brug for behandling en gang om ugen, for derefter at komme hver 14. dag, til en gang om måneden. Nogle har brug for et længere forløb over ½ år til 1 år.

Andre vælger Rapid Hypnosis Technic enten for at prøve en anderledes form for quickhypnose, som kan være særdeles effektiv og virksom, mens andre ønsker længere tidsforløb, fordi de gerne vil indgå i et terapeutisk forløb med en professionel terapeut. Forandring kan være skræmmende. Men jeg oplever, at de personer, som er åbne for forandring, også er dem, der oplever de bedste resultater.

Jeg har fuld forståelse for, at du måske ikke er klar, og at vi rammer det helt forkerte tidspunkt for dig, eller at du skal bruge tid på at acceptere forandringerne og de nye redskaber.

Jeg udfører hypnoseterapi ved personligt fremmøde i min klinik i DK6100 Haderslev, ude hos dig eller online.
Du kan forvente, at en hypnoseterapisession typisk varer 1 – 1½ time.

En session varer 1 – 1½ time, hvor vi får fokus på din problemstilling.

Jeg starter altid den første session med en samtale, hvor vi to snakker om, hvilken problemstilling du gerne vil arbejde med.

Det er vigtigt, at du føler dig godt tilpas og tryg, før jeg starter hypnosen. Når vi har fået fat i enten et ubehag, en problemstilling eller et ønske om forandring, kan vi gå i gang med selve behandlingen – hypnoseterapien.

Foruden forsamtale og hypnose vil jeg bruge tid på at samle op på dine oplevelser under sessionen.

Inden du forlader min klinik, bliver vi enige om, hvad der kan være godt for dig at arbejde videre med.

Det kan være nødvendigt med flere sessioner, alt efter hvilke problemstillinger du kommer med, samt hvordan din krop reagerer på den nye tilstand, selvforståelsen og de nye overbevisninger og redskaber, som sessionen bringer dig.

Jeg kan efter første session eller allerede under vores telefonsamtale – e-mailkorrespondance – hvor du booker din første tid, godt komme med en anbefaling om et forløb på mellem 1-3 eller 1- 5 sessioner, hvis jeg skønner, du har brug for mere end én gang.

Det er min erfaring, at hvis du døjer med angst, stress, afhængighed eller andre former for adfærdslignende hæmmende symptomer, vil én gang være for lidt. Især hvis du ønsker større forandring i dit liv og har brug for tid til at vænne dig til dine nye tanker og følelser.

Når du beslutter, at det skal være et forløb, kan dine sessioner skifte mellem de forskellige teknikker – du kan f.eks. den ene gang blive behandlet med metoder og teknikker inden for hypnotisk coaching, næste gang med hypnotisk EFT osv. Du og jeg bliver enige om, hvilken teknik der passer bedst til det underliggende problem, du skal have behandlet.

Til et rygestopforløb (eller anden afhængighed, hash, stoffer, alkohol, ludomani) anbefaler jeg altid 3 gange, da det er min erfaring, at når du stopper med afhængigheden, kan der opstå så stor en forandring i dit liv, at du behøver yderligere terapi for at vænne dig til de nye tanker og vaner uden de afhængighedslignende produkter.

Efter hver session, uanset hvilken session det måtte være, vil der næsten altid være lektier og opfølgning – det kan være hypnotiske lydfiler til hjemmebrug, selvhypnose eller praktiske øvelser.

Jeg har tavshedspligt og fører for det meste journal over din behandling, og du har til enhver tid ret til at få indsigt i den journalskrivning, jeg fører. Det er dog ikke altid, jeg fører journal, så spørg, om jeg gør det i dit tilfælde.

Hvis vi bliver enige om at optage lyd eller video under sessionen, vil det altid ske med dit samtykke.

Jeg kan få brug for at viderebringe oplysninger omkring din behandling, men dette må ikke gøres uden dit samtykke.

Jeg er forpligtet til at understøtte dine ønsker og mål og fremme dit fysiske og psykiske velbefindende.

“Jeg vil helt klart anbefale andre, der står i en svær periode i livet, at opsøge Tina, da hun kan lindre smerten samt give en indsigt, man selv kan arbejde videre med.” – Charlotte Roland

Ved bestilling skal du være opmærksom på 

at 1 session hypnoseterapi varer 1 – 1½ time

Alle mine sessioner tilbydes på engelsk og dansk, alt efter hvad du ønsker.

Mine sessioner tilbydes personer, som er fyldt 16 år. Er du ikke fyldt 16 år, kræver det tilladelse fra dine forældre.

Sessionerne foregår både ved personligt fremmøde, online eller ude hos dig/offentlige institutioner/klubber/foreninger.

Hvis du er studerende eller pensionist, kan du kontakte mig på tina@nurby.dk eller sende mig en sms på +45 2118 1351, så finder vi sammen den pris, der passer bedst til dig.

Covid 19 – Forholdsregler

I klinikken sprittes der af, og en negativ PCR-test er gyldig som coronapas i 96 timer.

Har du nedsat immunforsvar, bør du kun bestille tid efter telefonisk samtale.

Du bedes ankomme så præcis som muligt til din aftalte tid.

Meld afbud, hvis du føler dig det mindste syg.

Du kan også bestille en onlinesession.

Ved personligt fremmøde: Skibbrogade 11, 2. sal. DK6100 Haderslev

Online foregår via zoom.

Book en tid: mandag til fredag kl. 10.00 – 19.00 eller lørdag – søndag kl. 11.00 – 17.00.

Har du spørgsmål, kan du også udfylde formularen herunder!

Tak for din henvendelse. Din besked er blevet sendt.
Der opstod en fejl ved at sende beskeden. Prøv igen senere.