Hypnose Terapi

Terapi ved hjælp af hypnose

Jeg starter altid en session med en samtale

Hvor vi to snakker om, hvilken problemstilling du gerne vil arbejde med.

Det er vigtigt, at du føler dig godt tilpas og tryg, før jeg starter hypnosen.

Når vi har fået fat i enten et ubehag, en problemstilling eller et ønske om forandring,

kan vi gå i gang med selve behandlingen, hypnoseterapi.

Hypnoseterapi er en behandlingsform

Hvor jeg aktiverer din krop og dit sind til at slappe af

Med min stemme leder jeg dig ind i en afslappet, tryg og rolig tilstand. De fleste vælger at lukke øjnene, fordi hypnose minder dem om en søvnlignende tilstand.

Herfra kan jeg nu øge din opmærksomhed, din fokus, kontakten til dig selv og dit sinds forestillingsevne og fantasi, hvilket åbner op for, at jeg kan lede dig ind i dit underbevidste sind og ind i de følelsesmæssige årsager til dine problemstillinger. 

Ved hjælp af dine sanser (alt efter hvilken måde du visualiserer på), kan du mærke, fornemme, føle eller opleve de bagvedliggende følelser, og når du er klar, går jeg i gang med at bearbejde – ved hjælp af terapeutiske redskaber kan jeg forløse underbevidste blokeringer og ved hjælp af dine egne ressourcer hjælpe dig med at skabe nye positive mønstre, muligheder og mål, som vil forandre din adfærd, dine tanker og følelser i den retning, du ønsker dig.

Der kan dukke mange følelser op til overfladen, men tit og ofte oplever jeg, at når personen bliver ledt tilbage til almindelig afslappet vågen tilstand, ikke altid husker oplevelserne så voldsomt, som det kan se ud fra mit perspektiv, når du hviler der i stolen eller på briksen.

Og du vil opleve mig fuldstændig rolig og afslappet i min observation, fordi jeg ved, at dit ubevidste sind rummer uanede kræfter og ressourcer, som hjælper dig med at heale, finde løsninger og bearbejde dine problemstillinger på en god og positiv måde.

Hypnoseterapi – Book en tid her!

Inden du forlader mit lokale, bliver vi enige om, hvad der kan være godt for dig at arbejde videre med.

Det kan være nødvendigt med flere sessioner, alt efter hvilke problemstillinger du kommer med, samt hvordan din krop reagerer på den nye tilstand, selvforståelsen og de nye overbevisninger, og redskaber, som sessionen bringer dig.

Hypnoseterapi – Book tid her

Men, det er alt sammen noget, du skal se som en healing af din krop og en god proces i forbindelse med, at du gør et godt stykke arbejde for dig selv. Derfor er det også vigtigt med lektier og gentagelser i form af øvelse i ny adfærd, praktiske gentagelser og træning. Du er i gang med at programmere og ændre i harddisken (dit underbevidste sind) på en god og positiv måde.

Jeg har enkelte personer, der oplever, at de kun har brug for en session, for eksempel Per, en mand jeg havde i terapi for snorken, og som jeg beskriver længere nede på siden. Han oplevede en øjeblikkelig forløsning og et velvære, som han ikke havde følt længe, og fordi han var 100 % klar til forandring, og hans sind tog godt imod de nye redskaber, havde han ikke brug for mere end en session. 

Jeg har tavshedspligt og fører journal over din behandling og du har til enhver tid ret til at få indsigt i den journalskrivning, jeg fører. Hvis vi bliver enige om at optage lyd eller video under sessionen, skal det altid ske med dit samtykke.

Hypnoseterapi – Book tid her.

Per kom med et fysisk symptom, som gav anledning til bekymring og gjorde, at han følte, at han lå sin kone til last. Det sidste års tid var han begyndt at snorke. Til forsamtalen kom vi ind på, hvilke forandringer der var sket i familiens liv det sidste års tid, og det var ikke så lidt. Familien havde oplevet store personlige omvæltninger.

Under hypnosen mærkede han hurtigt et ubehag og oplevede hurtigt et fysisk symptom. Han mærkede kløe flere steder på kroppen og fornemmede en massiv grå masse, som føltes henover brystkasse og maveregion. Han fik ved hjælp af underbevidsthedens egne ressourcer fjernet den grå masse, hvilket resulterede i et kæmpe smil og et lettelses suk.

Efter sessionen talte vi om oplevelsen, og han kunne egentligt ikke placere nogen årsag til, hvad den grå masse betød for ham, andet end at den var ubehagelig, da den stod på. Da han gik ud af døren, konstaterede han dog, at han følte en kæmpemæssig lettelse i hele kroppen.

Per oplevede lethed og en positiv forandring i hele kroppen flere dage efter sessionen.

Det vigtigste er ikke altid at finde den endegyldige årsag, og i hans tilfælde var symptomet et fysisk symptom “snorken”. På grund af hans åbne sind og tilgang til det, der skulle ske, accepterede han forandringen som en løsning på noget følelsesmæssigt, og hans proces gik i gang øjeblikkeligt.

Var det ikke sket, kunne det betyde, at der stadig sidder en blokering eller et ubehag, som giver fysiske eller psykiske symptomer. Det kan opleves som stress, angst, utilfredshed, frustration, vrede, sorg, rastløshed, indre uro. Andre kan opleve, at de er rigtigt kede af det, give udtryk for, at de ikke er i stand til at mærke sig selv, følelser eller egne behov.

Hypnoseterapi – Book en tid her!

Jeg udfører hypnoseterapi ved personligt fremmøde i min klinik i DK6520 Toftlund eller hos dig!

Du kan forvente, at en hypnoseterapisession typisk varer 1½ time.

Hypnoseterapiforløb 

Min anbefaling er et forløb på mellem 1-3 eller 1- 5 sessioner. Efter hver session vil der være lektier og opfølgning – Det kan være hypnotiske lydfiler til hjemmebrug og praktiske øvelser.

Hypnoseterapi – Book en tid her!

Jeg har god erfaring med at behandle mennesker via online hypnoseterapi, og til den del benytter jeg mig af zoom.us, som er et lukket forum, hvor vi mødes online, og hvor jeg kan optage sessionen, så du kan modtage video eller lyd, hvis det ønskes eller er en nødvendig del af behandlingen.

Jeg anbefaler, at du bruger en telefon, tablet, pc eller andet, hvor du kan koble høretelefoner til, gerne med mikrofon.

Det er dog yderst betydningsfuldt, at lyden er så god, at vi kan kommunikere sammen. Det er vigtigt, vi kan høre hinanden, og at der er mulighed for, at jeg kan observere dig under hele sessionen. Jeg anbefaler også, at du kan ligge eller sidde et sted, hvor der er fred og ro, mens sessionen foregår!

Hypnoseterapi – Book en tid her!

Hvis du er overbevist om, at du ikke er i stand til at blive hypnotiseret, må jeg fortælle dig, at tilstanden er helt naturlig og minder meget om den tilstand, du oplever lige før, du falder i søvn, eller lige før du vågner om morgenen. Ordet hypnose stammer fra det græske ord hypnos, som betyder at sove. Dog sover du ikke, tværtimod. Under hypnose er dit sind afslappet, åbent og fokuseret, og du er i stand til at svare på spørgsmål. Du kan dog opleve at komme op og ned i dybden af hypnosen og opleve, at du kun har lyst til at svare ved at give tegn ved hjælp af fingerløft. Det er helt fint, alt, hvad der sker, er, som det skal være.

Under hypnosen har du mulighed for at kommunikere med din underbevidsthed og finde de følelsesmæssige årsager til dine problemstillinger.

Ved hjælp af terapeutiske metoder kan jeg bearbejde den naturlige modstand mod forandring, og ved at dykke dybere ind i dit underbevidste sind og ved at lede dig ind i de følelsesmæssige årsager kan du få fat i fastlåste energier, blokeringer, og du kan slippe, forløse og oplåse gamle negative mønstre, vaner og traumer. Ved at plante og forstærke nye positive ideer, ønsker og drømme kan du spire og gro.

Hypnoseterapi – Book en tid her!

Det er en behandlingsform, hvor du imellem hypnoseterapi sessionerne arbejder med dig selv ved hjælp af praktiske øvelser og lektier. Derfor kan et forløb betyde, at du i starten har brug for behandling en gang om ugen, for derefter at komme hver 14. dag, til en gang om måneden.  

Jeg har fuld forståelse for, hvis du ikke er klar, og at vi rammer det helt forkerte tidspunkt for dig, eller at du skal bruge tid på at acceptere forandringerne og de nye redskaber.

Forandring er en proces, der tager tid, men jeg oplever, at de personer, som er åbne for forandring, også er dem, der oplever de bedste resultater. 

Hypnoseterapi – Book en tid her!

Tag plads i stolen og luk trygt dine øjne

Der er altid en vej!

Dit bevidste sind fokuserer på det, der opleves lige nu og her, og husker kun kortvarigt og glemmer hurtigt. Det er styret af logikken, er kritisk, analyserende og sammenligninger og danner et overblik over det, du sanser lige nu og her. Man siger, at det bevidste sind fylder 5 % af din bevidsthed.

95 % styres af dit ubevidste sind og kan beskrives som, at din hjerne og krop er en computer, med en harddisk, én samlet bevidsthed. Her lagres alt det, som du har oplevet igennem tidligere liv, nuværende liv, generationer, arv, miljø, påvirkninger og gener, og hardisken har ubegrænset plads til både at modtage og lagre informationerne. Det hele ligger derinde i dit ubevidste sind, og du kan godt forsøge at styre det, men der går ikke lang tid, før, så tager underbevidstheden over igen.

Det betyder også, at det ubevidste sind passer godt på dig. Så godt, at du kan opleve, at du under hypnosen ikke altid vil få lov til at opleve alle årsager af den simple grund, at din underbevidsthed beskytter dig, fordi de erindringer og minder, du har, kan være så smertefulde, at du har brug for tid og genveje, før de skal bearbejdes.

Heldigvis er det for det meste muligt ved hjælp af hypnose at ændre på de programmer, den adfærd, de vaner og mønstre, som ikke gavner dig længere, og ved hjælp af terapi at lede dig derhen, hvor du ønsker dig, at det skal bevæge sig hen.

Det er en forandringsproces, en rejse, og det betyder hårdt arbejde og tid.

Nogle oplever øjeblikkelig forandring, andre, at de skal bruge mere tid. Uanset, hvad du oplever, så er det din rejse, dit arbejde og din bearbejdning.

Tag kontakt, hvis du synes at din rejse skal starte nu.

Jeg er klar!

Udfyld nedenstående formular eller kontakt mig direkte

på tlf. 2118 1351 eller e-mail: tina@nurby.dk

Så kan vi tage en uforpligtende snak!