Hypnotisk coaching – stærke redskaber til dig!

Hypnotisk coaching bruges til at forstærke din motivation og dit mod og støtte dig i forandringsprocessen.

Du får teknikker til at tilgå den svære samtale, mod til at træffe store vigtige valg og beslutninger og værktøjer til at fastholde det, som kan være livsændrende, som f.eks. at ændre din opfattelse af dig selv og verden.

Metoden kan især bruges til at afdække dine mønstre i dine relationer eller problemer med at træffe større beslutninger og/eller livsvigtige valg. Den coachende samtale er effektiv til at træne dig i at blive bedre til at løse konflikter, fastlåshed, forstå dårlige og hæmmende overbevisninger og situationer, du bliver ved med at gentage.

Det skal du, hvis du ønsker større indre kontrol.

Hvis du gerne vil blive bedre til at håndtere situationer, hvor du oplever hæmmende følelser eller fastlåshed, så du fremover undgår at gentage det samme mønster igen og igen. Du får teknikker til at begynde at reagere og agere anderledes. En enkelt lille ændring i din tankegang og dit vanemønster, kan nemlig gøre en betydelig forskel for dit liv.

Når du ændrer en vane eller et mønster, træffer du en beslutning og et valg, som blandt andet betyder, at du kan opnå større indre kontrol.

Du får metoder til at tilgå den svære samtale, mod til at træffe store vigtige valg og beslutninger og værktøjer til at fastholde dine livsændrende beslutninger ved at ændre din opfattelse af dig selv og verden.

Hypnotisk coaching er et stærkt værktøj til dig, der gerne vil ændre på en konfliktsituation. Det kan være, du har en chef, en partner eller et familiemedlem, som du gerne vil lære at håndtere eller agere anderledes overfor.

Du kan have brug for at ændre adfærd og forstå dine egne dybereliggende følelser, så du kan finde ud af, om du skal blive i jobbet, skifte job, blive i parforholdet, blive skilt, eller se familiemedlemmet mere eller mindre eller måske helt afbryde relationen. Men husk på, at du stadig kan støde ind i den samme slags person, selvom du har afbrudt relationen.

Måske er der en bestemt slags personlighed, du møder igen og igen – også i andre sammenhænge?

Hypnotisk coaching kan give dig modet til at ændre adfærd og forstå dine følelser, så du ikke længere kommer til at agere på samme måde, og det kan betyde, at netop den personlighed, som før triggede dig, ikke længere påvirker dig på samme måde, fordi du øver og træner dig i at agere og reagere anderledes.

Her er hypnotisk coaching særdeles brugbart til at opnå en tilstand, hvor du finder nye løsninger, får indsigt i andre måder at opfatte på, nye måder at håndtere en konflikt på og mod og styrke til at træffe svære beslutninger.

 • Måske skal du flytte, gå fra din partner, skifte karriere, skifte job, stoppe med at kritisere dig selv
 • Måske er du angst for at sige din mening højt?
 • Tale foran forsamlinger?
 • Stå ved dig selv?
 • Måske har du mistet troen på, at du kan noget?
 • Måske har du eksamensskræk?

Med hypnotisk coaching kan du gå fra stilstand til vækst, og du kan begynde at bevæge dig fremad i den retning, du ønsker.

Hypnotisk coaching kan også bruges til at gå ind i fobier, få indsigt i din angst, stress, depression, forstå hvordan du er kørt fast (hvis du er fastlåst eller frosset i en tilstand, hvor du ikke føler, du kan komme videre eller fri fra) og se dybere ind i dine livskriser.

Måske er du bange for edderkopper, højder, at blive syg, flyve, være sammen med mange mennesker, at være alene, ensomheden, at dø osv. Her kan hypnotisk coaching være en hjælp til at se tilstanden udefra, så du kan begynde at ændre på den angst eller frygt, som hæmmer dig.

Hypnotisk coaching er en behandlingsform, hvor jeg coacher dig til at komme i kortvarig kontakt med dine følelser, men hvor du ikke oplever den trance, som kan forekomme under dyb hypnose.

Jeg bruger særlige teknikker, som giver dig muligheden for at blive bevidst om en bestemt problemstilling. Det er teknikker som dissociation, hvor du får oplevelsen af at stå udenfor og se dig selv eller træde ned i andres sko, reframing, hvor du ser en situation fra en række forskellige vinkler, og regression, en kortvarig genoplevelse af en tidligere situation/hændelse/oplevelse.

Når jeg bruger disse teknikker, er det med fokus på, at du skal opleve tryghed, opmærksomhed og egen indsigt.

Du kan ved at begynde at forstå dine følelser og din egen adfærd i forskellige situationer åbne op for at integrere en ny adfærd og nye følelser, så du fremadrettet kan bruge dem i de situationer, hvor du har brug for dem. Det giver dig større mulighed for at ændre på de problemstillinger og udfordringer, du gerne vil.

Ja, det kan du.

Du kan se hypnotisk coaching som konflikthåndtering.

 • Du bliver bedre til at håndtere de konflikter, du før stivnede i, frøs i eller følelsesmæssigt flygtede fra
 • Du bliver nu i stand til at bevare den indre kontrol og tage stilling til, hvordan du har lyst til at være
 • Du træffer en beslutning for dig selv og ser nu verden på en ny og bedre måde
 • Du bliver i stand til at forandre dig og dine egne følelser. Du står ved dig selv
 • Du lærer at håndtere dine konflikter og problemstillinger på en mere konstruktiv måde, så du kan forandre dit liv. Komme i balance
 • Du lærer dig selv bedre at kende og kan bevæge dig væk fra begrænset og hæmmende adfærd til frihed og uafhængighed

En session varer 1 – 1½ time, hvor vi sammen får fokus på din problemstilling.

Du vil opleve, at hypnotisk coaching kan opleves som en almindelig samtale.

Dog vil du, når vi skal i kontakt med dit traume, din angst/frygt, fastlåshed, konflikt eller problemstilling, blive bedt om, kortvarigt, at lukke og åbne dine øjne. På den måde kan du komme i kortvarig kontakt med de svære følelser, genopleve traumer eller årsager til din fobi/angst/frygt.

Jeg kan, alt efter hvilket tema du kommer med, bringe dig i en tilstand af dissociation, altså en tilstand, hvor du kan “stå udenfor” og opleve konflikten udefra for derefter at blive bragt tilbage til nutiden og trygheden. Denne teknik er yderst effektiv og giver dig mulighed for at opnå indre kontrol, fordi du får en forståelse for fobien/angsten/frygten og derved kan begynde og ændre din reaktion på en mere hensigtsmæssig måde. En måde, der gør, at du fremadrettet kan agere anderledes i samme eller lignede situationer.

Jeg udfører coachingen ved personligt fremmøde i min klinik i DK6100 Haderslev, online eller hjemme hos dig!

Du kan sagtens nøjes med en enkelt session, hvis det er en ganske enkeltstående konflikt, du er i, og som du behøver en forståelse af og afklaring på.

Men er det en mere dybereliggende fobi, angst, frygt, er min anbefaling et forløb på mellem 1-3 sessioner til 1-5 sessioner, da din krop og dit sind kan have brug for at vænne sig til de nye tanker, følelser og mønstre, som du tager til dig efter en session.

Efter hver session vil der være lektier og opfølgning i form af hypnotiske lydfiler til hjemmebrug, selvhypnose og praktiske øvelser, hvis formål er at styrke dig at bruge de nye tanker, mønstre, vaner og hjælpe dig med at fastholde din indre kontrol.

Jeg har tavshedspligt og fører journal over din behandling, og du har til enhver tid ret til at få indsigt i den journalskrivning, jeg fører. Det er dog ikke altid, jeg fører journal, så spørg, om jeg gør det i dit tilfælde.

Hvis vi bliver enige om at optage lyd eller video under sessionen, skal det altid ske med dit samtykke.

Jeg kan få brug for at viderebringe oplysninger omkring din behandling, men dette må ikke gøres uden dit samtykke.

Jeg er forpligtet til at understøtte dine ønsker og mål og fremme dit fysiske og psykiske velbefindende.

Hypnotisk coaching v/Tina Nurby

“Det gjorde virkelig underværker, min samtale hos dig. Jeg har haft ro i maven lige siden!” – Åse Vahlun

Ved bestilling skal du være opmærksom på 

at 1 session hypnotisk coaching varer 1 – 1½ time.

Alle mine sessioner tilbydes på engelsk og dansk, alt efter hvad du ønsker.

Mine sessioner tilbydes personer, som er fyldt 16 år. Er du ikke fyldt 16 år, kræver det tilladelse fra dine forældre.

Sessionerne foregår både ved personligt fremmøde, online eller ude hos dig/offentlige institutioner/klubber/foreninger.

Hvis du er studerende eller pensionist, kan du kontakte mig på tina@nurby.dk eller sende en sms på +45 2118 1351, så kan vi sammen finde den pris, der passer bedst til dig.

Covid 19 – Forholdsregler

I klinikken sprittes der af, og en negativ PCR-test er gyldig som coronapas i 96 timer.

Har du nedsat immunforsvar, bør du kun bestille tid efter telefonisk samtale.

Du bedes ankomme så præcis som muligt til din aftalte tid.

Meld afbud, hvis du føler dig det mindste syg.

Du kan også bestille en onlinesession.

Ved personligt fremmøde: Skibbrogade 11, 2. sal. DK6100 Haderslev

Online foregår via zoom.

Book en tid: mandag til fredag kl. 10.00 – 19.00 eller lørdag – søndag kl. 11.00 – 17.00.

Har du spørgsmål, kan du også udfylde formularen herunder!

Tak for din henvendelse. Din besked er blevet sendt.
Der opstod en fejl ved at sende beskeden. Prøv igen senere.