Metoder og teknikker!

Hvor foregår behandlingerne?

Jeg udfører behandlinger ved personligt fremmøde i min klinik i DK6100 Haderslev, ude hos dig, på din virksomhed eller online.

Jeg har tavshedspligt og fører for det meste journal over din behandling, og du har til enhver tid ret til at få indsigt i den journalskrivning, jeg fører. Det er dog ikke altid, jeg fører journal, så spørg, om jeg gør det i dit tilfælde. Hvis vi bliver enige om at optage lyd eller video under sessionen, vil det altid ske med dit samtykke. Jeg kan få brug for at viderebringe oplysninger omkring din behandling, men dette må ikke gøres uden dit samtykke. Jeg er forpligtet til at understøtte dine ønsker og mål og fremme dit fysiske og psykiske velbefindende.

Tina Nurby

Hypnoseterapi

Er en effektiv behandlingsform og kendetegnes ved at være terapi, hvor der bruges flere forskellige former for hypnoseteknikker.

Det er en mild form, hvor du langsomt og roligt bliver afslappet i krop og sind, da jeg ved hjælp af min stemme fører din krop og dit sind ind i en tilstand, hvor du bliver mere opmærksom og fokuseret.

Hvilke metoder bruges?

Ved hjælp af terapeutiske metoder, som f.eks. induktion og fordybelse, hjælper jeg dit sind og din krop med at slappe af og derved skabe en afslappende tilstand, hvor du stadig er vågen, men hvor du kan slippe kontrollen og åbne op for underbevidstheden. Du vil opleve større fokus og koncentration, og ved hjælp af fordybelse, hvor jeg bruger en teknik med min stemme til at føre dig endnu dybere ind i dig selv, kan du dykke endnu dybere ned i din underbevidsthed. Her kan jeg bearbejde din naturlige modstand mod forandring.

Når du slapper helt af, med lukkede øjne, tester jeg din afslapning ved at løfte din ene hånd, måske prikke lidt på din ene arm. For på den måde at få dig til at blive ved at dykke endnu dybere ind i dit underbevidste sind.

Ved at du er afslappet, kan jeg lede dig ind i de følelsesmæssige årsager, hvor du kan få fat i fastlåste energier og blokeringer. Du vil højst sandsynligt opleve forskellige former for ubehag, da vi kommer ind i “GUFFET”. Men hvis du bliver i det, kan du slippe, forløse og oplåse gamle negative mønstre, vaner og traumer. Jeg får dig under hele sessionen til at føle dig tryg og afslappet. Og ved at plante og forstærke dine egne nye positive ideer, ønsker og drømme kan du nu begynde din ønskede forandring. Til det bruger jeg teknikker, hvor jeg guider dig, så du vil opleve grundlæggende forandring.

Jeg bruger blandt andet en metode, hvor du møder:
• Din fremtid og den ”fantastiske” version af dig
• Indre fred
• Boblen
• Ballonen
• Kontrolrummet

Metoder, hvor du vil opleve at gå frem og tilbage i tid, og regression, hvor du oplever ressourcetildeling eller ressourcehentning:
• Filmmetoden
• Biografen
• Bålet

Hvor du får muligheden for at forløse dybe traumer, fobier, angst, stress og afhængigheder:
• Partsterapi og noter til dig selv

Jeg har metoder, hvor du får muligheden for at dykke dybere ind i skyggesider og projicering og relationen til dig selv og andre, give slip og tilgive.

Her kan jeg blandt andet benytte teknikken:
• Drømmekugler og Healingsrummet
• Landskabsteknikken

Du kan, hvis du har brug for at ændre og mindske fysiske smerter og symptomer, også opleve, at jeg bruger især disse to ovennævnte metoder.

Du vil opleve teknikken, Future pacing, en teknik, hvor jeg bruger dine egne opløftende og rosende ord, som vi fandt under forsamtalen, som betyder, at du vil opleve, at du nu kan begynde at gå efter dine drømme og mål. Disse teknikker bruges i forskellig rækkefølge og i forskellige sammenhænge, alt efter hvor de passer ind i din session og dit forløb ud fra de problematikker, du har.

Hvordan kan du bedst slappe af under behandlingen?

Med min stemme leder jeg dig ind i en afslappet, tryg og rolig tilstand. De fleste vælger at lukke øjnene, fordi hypnose minder dem om en søvnlignende tilstand.

Samtidig med, at du hviler i en afslappet stilling i min hypnosestol, kan jeg nu øge din opmærksomhed, din fokus, kontakten til dig selv og dit sinds forestillingsevne og fantasi, hvilket åbner op for, at jeg kan lede dig ind i dit underbevidste sind og ind i de følelsesmæssige årsager til dine problemstillinger.

Ved hjælp af dine sanser (alt efter hvilken måde du visualiserer på) kan du mærke, fornemme, føle eller opleve de bagvedliggende følelser, og når du er klar, går jeg i gang med at bearbejde dem.

Der kan dukke mange følelser op til overfladen, men tit og ofte oplever jeg, at du, når du bliver ledt tilbage til almindelig afslappet vågen tilstand, ikke altid husker oplevelserne så voldsomt, som det kan se ud fra mit perspektiv, når du hviler der i stolen eller på briksen.
Og du vil opleve mig fuldstændig rolig og afslappet i min observation, fordi jeg ved, at dit ubevidste sind rummer uanede kræfter og ressourcer, som hjælper dig med at heale, finde løsninger og bearbejde dine problemstillinger på en god og positiv måde.

Jeg kan med mine terapeutiske redskaber forløse underbevidste blokeringer og ved hjælp af dine egne ressourcer hjælpe dig med at skabe nye positive mønstre, muligheder og mål, som vil forandre din adfærd, dine tanker og følelser i den retning, du ønsker dig.

Hvordan kan din krop reagere under behandlingen?

Det kan tage flere dage for din krop at tage de nye redskaber til sig, og der kan endda opstå fysiske symptomer.

Når du går så dybt ind i dit sind, kan dine stemninger svinge, og du skal nok regne med, at du får brug for støtte – så har du en eller flere i din omgangskreds, du kan tale med under processen, er det en god idé at gøre dem klar på den proces, du går i gang med.

Tal med nogen om det!

Og kontakt mig, hvis du får brug for hjælp eller har spørgsmål mellem sessionerne. Især, hvis du har valgt et forløb.

Du kan få:

 • hovedpine
 • uro i kroppen
 • svedeture
 • øget tissetrang (udrensning)
 • større søvnbehov
 • træthed og udmattelse
 • feber og influenzalignende symptomer.

Men det er alt sammen noget, du skal se som en healing af din krop og som en god proces, fordi du gør et godt stykke arbejde for dig selv.

Derfor får du også lektier og gentagelser i form af øvelser i den/de nye adfærd, praktiske gentagelser og træning. Det kan være i form at skriveøvelser og lydøvelser.

Og vi to er i tæt kontakt hele tiden, enten via telefon eller mail/Messenger/Zoom-dialog, hvis behovet er der!

Du er i gang med at programmere og ændre i harddisken (dit underbevidste sind) på en god og positiv måde, og på sigt vil du opleve fornyet energi, nye ideer og positive tanker.

Rapid Hypnosis induction, hvad er det?

Det er en Quick-hypnose, hvor du falder i trance hurtigt, og hvor du kommer ned i en trancedybde, hvor din hjerne og din krop kontrolleres af din underbevidsthed.

Jeg anbefaler dog ikke denne metode til dig, der lider af nervøsitet, smerter i øvre del af kroppen eller er diagnosticeret med PTSD, da der kan være nogle hurtige ryk i hånd, arm og skulder, som din hjerne vil opleve som et chok.

Det kan virke voldsomt for nogen, men metoden er anerkendt og virksom til at komme dybt og hurtigt i trance og derfor meget virksom for dybe traumer, fobier, angst. Det er en metode, hvor du ikke svarer med ord, men hvor din underbevidsthed sender signaler med kroppen, og hvor du kan føle dig meget tung og opleve en svævende fornemmelse.

Mange mener, de ikke kan komme i hypnose, men det passer ikke.

Hypnose handler ikke om at sove eller være i en tilstand, hvor du ikke selv har din egen frie vilje. Det handler om at komme i forskellige trancedybder. Heri ligger forskellen.

Hvis du er overbevist om, at du ikke er i stand til at blive hypnotiseret, bliver jeg nødt til nu at fortælle dig, at tilstanden er helt naturlig og minder meget om den tilstand, du oplever lige før, du falder i søvn, eller lige før, du vågner om morgenen.

Ordet hypnose stammer fra det græske ord hypnos, som betyder at sove. Dog sover du ikke, tværtimod, du vækkes. De fleste oplever, at de kan svare og bevæge kroppen imens.

Under hypnose er dit sind afslappet, åbent og fokuseret, og du er for det meste i stand til at svare på spørgsmål. Du kan dog opleve at komme op og ned i dybden af hypnosen og opleve, at du kun har lyst til at svare ved at give tegn ved hjælp af fingerløft. Det er helt fint. Alt det, der sker, er, som det skal være.

Hypnose er en tilstand, som din krop og dit sind oplever hver eneste dag. Der er den tilstand, du er i lige inden, du vågner om morgenen, den halvvågne-halvmørke tilstand, som kaldes hypnagogia, og den tilstand, du er i lige inden, du falder i søvn, som kaldes hypnogogisk. Derfor kan mange af mine klienter også beskrive, at de hverken tror eller føler, at de har været hypnotiseret, da de føler sig fuldstændig vågne og opmærksomme.

Til trods for dette lette trin på dybdeskalaen (der er op til 8) kan meget heldigvis opnås her. Vægttab, rygestop blandt andet.

Coaching – til dig, der ønsker nye stærke redskaber!

Coaching bruges til at forstærke din motivation og dit mod og støtte dig i forandringsprocessen. Det er for dig der ønsker indre kontrol.

Du får teknikker til at tilgå den svære samtale, mod til at træffe store vigtige valg og beslutninger og værktøjer til at fastholde det, som kan være livsændrende, som f.eks. at ændre din opfattelse af dig selv og verden. Her kan du afdække dine mønstre i dine relationer eller problemer med at træffe større beslutninger og/eller livsvigtige valg. Den coachende samtale er effektiv til at træne dig i at blive bedre til at løse konflikter, fastlåshed, forstå dårlige og hæmmende overbevisninger og situationer, du bliver ved med at gentage.

Hvorfor er coaching effektiv?

Du kan blive bedre til at håndtere situationer, hvor du oplever hæmmende følelser eller fastlåshed, så du fremover undgår at gentage det samme mønster igen og igen. Du får teknikker til at begynde at reagere og agere anderledes. En enkelt lille ændring i din tankegang og dit vanemønster kan nemlig gøre en betydelig forskel for dit liv.

Når du ændrer en vane eller et mønster, træffer du en beslutning og et valg, som blandt andet betyder, at du kan opnå større indre kontrol. Du får metoder til at tilgå den svære samtale, mod til at træffe store vigtige valg og beslutninger og værktøjer til at fastholde dine livsændrende beslutninger ved at ændre din opfattelse af dig selv og verden.

Med den støttende coaching coacher jeg dig til at komme i kortvarig kontakt med dine følelser, men hvor du ikke oplever den trance, som kan forekomme under dyb hypnose. Jeg bruger særlige teknikker, som giver dig muligheden for at blive bevidst om en bestemt problemstilling. Det er teknikker som dissociation, hvor du får oplevelsen af at stå udenfor og se dig selv eller træde ned i andres sko, reframing, hvor du ser en situation fra en række forskellige vinkler, og regression, en kortvarig genoplevelse af en tidligere situation/hændelse/oplevelse. Når jeg bruger disse teknikker, er det med fokus på, at du skal opleve tryghed, opmærksomhed og egen indsigt.

Du kan ved at begynde at forstå dine følelser og din egen adfærd i forskellige situationer åbne op for at integrere en ny adfærd og nye følelser, så du fremadrettet kan bruge dem i de situationer, hvor du har brug for dem. Det giver dig større mulighed for at ændre på de problemstillinger og udfordringer, du gerne vil.

Kan du bruge de coachende metoder bagefter?

Ja, det kan du.

 • Du kan se den støttende coaching som konflikthåndtering.
 • Du bliver bedre til at håndtere de konflikter, du før stivnede i, frøs i eller følelsesmæssigt flygtede fra.
 • Du bliver nu i stand til at bevare den indre kontrol og tage stilling til, hvordan du har lyst til at være.
 • Du træffer en beslutning for dig selv og ser nu verden på en ny og bedre måde.
 • Du bliver i stand til at forandre dig og dine egne følelser. Du står ved dig selv.
 • Du lærer at håndtere dine konflikter og problemstillinger på en mere konstruktiv måde, så du kan forandre dit liv. Komme i balance.
 • Du lærer dig selv bedre at kende og kan bevæge dig væk fra begrænset og hæmmende adfærd til frihed og uafhængighed.

Den støttende coaching bruger jeg i kombination med de andre teknikker og kan opleves som en almindelig samtale.

Dog vil du, når vi skal i kontakt med dit traume, din angst/frygt, fastlåshed, konflikt eller problemstilling, blive bedt om, kortvarigt, at lukke og åbne dine øjne. På den måde kan du komme i kortvarig kontakt med de svære følelser, genopleve traumer eller årsager til din fobi/angst/frygt.

Jeg kan, alt efter hvilket tema du kommer med, bringe dig i en tilstand af dissociation, altså en tilstand, hvor du kan “stå udenfor” og opleve konflikten udefra for derefter at blive bragt tilbage til nutiden og trygheden. Denne teknik er yderst effektiv og giver dig mulighed for at opnå indre kontrol, fordi du får en forståelse for fobien/angsten/frygten og derved kan begynde og ændre din reaktion på en mere hensigtsmæssig måde. En måde, der gør, at du fremadrettet kan agere anderledes i samme eller lignede situationer.

Hvor lang tid varer en session?

En session varer 1 – 1½ time, hvor vi får fokus på din problemstilling.

Jeg starter altid den første session med en samtale, hvor vi to snakker om, hvilken problemstilling du gerne vil arbejde med. Det er vigtigt, at du føler dig godt tilpas og tryg, før jeg starter behandlingen. Når vi har fået fat i enten et ubehag, en problemstilling eller et ønske om forandring, kan vi gå i gang med selve behandlingen. Foruden forsamtale og behandling vil jeg bruge tid på at samle op på dine oplevelser under sessionen.

Inden du forlader min klinik, bliver vi enige om, hvad der kan være godt for dig at arbejde videre med.

EFT!

EFT også kaldet Emotionel Friheds teknik er især virksomt mod frygt, alle former for angst, stress, fobier og traumer samt psykiske og fysiske symptomer som f.eks. kroniske smerter og diagnoser. Du får en teknik, du kan bruge derhjemme.

Hvad er EFT?

EFT står for Emotionel Friheds teknik – også kaldet tapping, fordi man tapper på nogle udvalgte punkter (9 – 11) på hænderne og på kroppen, som er endepunkter på nogle meridianer i kroppens energisystem. Samtidig fokuserer man på et specifikt problem, som man gerne vil have løst. EFT kombinerer Østens viden om kroppens energibaner med psykologisk samtaleterapi. Kroppens energibaner, som man kender fra akupunktur, stimuleres med en let banken forskellige steder på kroppen.

EFT er en body-mind-metode – vi ved nemlig, at krop og følelser er tæt forbundet og påvirker hinanden – og kan beskrives som en følelsesmæssig variant af akupunktur.

EFT bygger på den teori, at alle negative følelser skyldes en blokering i kroppens energisystem. Med denne teknik stimuleres kroppens energisystem med en let banken med fingrene forskellige steder på kroppen, samtidigt med, at du fokuser på dit ubehag kombineret med fremsagte mundtlige bekræftelser.

Tappingen sender strømme af energi gennem kroppen for at genskabe balancen i energisystemet i forhold til problemet. Energiimpulserne ændrer måden hjernen behandler information om problemet. Ved at tappe, mens du fokuserer på problemet, skabes der nye forbindelser i hjernen. Forskning viser, at en times tapping nedsætter stresshormonet cortisol med 24 %. Tapping dæmper hjernens stress- og frygtreaktion, der reguleres af en mandelformet del af hjernen, der hedder Amygdala.

Tankefeltterapi er udviklet af den amerikanske psykolog Dr. Roger Callahan i 1980. Senere i 1993 udviklede hans mest succesrige elev Gary Graig en version af teknikken og kaldte den Emotional Freedom Techniques.

Når der anvendes EFT via meridianstimulation, afbalanceres kroppens eget energisystem – dermed skabes der bedre adgang til at igangsætte kroppens naturlige helingsprocesser. Metoden bruges i forbindelse med angst, stress, søvnløshed, store følelser, udtrapning af medicin, allergi og smerter. Undervejs i behandlingsforløbet skal du være parat til at gå ind i de følelser og det fysiske ubehag, som du indtil nu har forsøgt at håndtere på anden vis uden succes.

Fordelene ved EFT!

I EFT bruger jeg alle punkter til alle former for ubehag – dvs. rækkefølgen, hvormed man påvirker meridianpunkterne, er lige meget. Jeg bruger dog som regel den samme rækkefølge hver gang, da det er lettest at huske alle punkterne på den måde. Samtidigt bruger jeg det, der hedder bekræftelser til at styrke din fokus på problemstillingen. Hvis du f.eks. er bange for en edderkop, kunne en bekræftelse se sådan ud: “Selv om jeg er bange for edderkopper, så elsker og accepterer jeg mig selv”.

En af fordelene ved EFT er, at jeg kan behandle f.eks. din angst, uden at du befinder dig i den specifikke angstfremkaldende situation. Kroppen kender nemlig ikke forskel på at være i en bestemt situation, og at tænke på, at du er der.

Inden du forlader klinikken efter en EFT-session, skal du gerne være i en tilstand af ro, fredfyldthed og lethed, når du tænker på den angst, som ved behandlingens start gav maksimalt ubehag.

Behandling med EFT

En behandling med EFT er især virksom mod frygt, angst, stress, fobier og traumer samt psykiske og fysiske symptomer som f.eks. kroniske smerter og diagnoser. Behandlingen startes med en forsamtale, hvor vi snakker om, hvad temaet for din behandling skal være. Hvad det er, du går og har problemer med i din hverdag. Mens vi snakker, starter jeg forsigtigt med at tappe dig på hånden, eller hvis du foretrækker det, kan du også selv tappe. Vi snakker om, hvad der gør dig bange. Om det er noget, som har stået på i mange år, eller noget helt nyt. Vi kommer ind på de begrænsninger, du oplever i dagligdagen, og om dine ønsker for fremtiden.

Under selve behandlingen finder vi i fællesskab på det, vi kalder en startsætning. Det er en sætning, der vil blive gentaget mange gange under behandlingen, og som du skal forholde dig til, om er sand eller falsk. Det kunne f.eks. være sætningen: “Selv om jeg er bange for edderkopper, så elsker og accepterer jeg mig selv”. Mange vil på dette sted i behandlingen begynde at græde, fordi det faktisk ikke er tilfældet. De elsker ikke sig selv. Men gråden er en god ting, som hjælper dig med at slippe de blokeringer, du har, så du igen kan elske dig selv.

Ved at gentage denne sætning under hele sessionen ændrer vi din virkelighedsopfattelse og dit mindset, sådan at du kan begynde at se verden fra en anden vinkel og dermed også dig selv i et nyt perspektiv.

Behandlingsforløb!

Jeg kan efter første session eller allerede under vores telefonsamtale – e-mailkorrespondance – hvor du booker din første tid, godt komme med en anbefaling om et forløb på mellem 1-3 eller 1- 5 sessioner, hvis jeg skønner, du har brug for mere end én gang.

Det er min erfaring, at hvis du døjer med angst, stress, afhængighed eller andre former for adfærdslignende hæmmende symptomer, vil én gang være for lidt. Især hvis du ønsker større forandring i dit liv og har brug for tid til at vænne dig til dine nye tanker og følelser.

Behandlingen betyder, at du mellem sessionerne arbejder med dig selv ved hjælp af praktiske øvelser og lektier. Et forløb kan betyde, at du i starten har brug for behandling en gang om ugen, for derefter at komme hver 14. dag til en gang om måneden.

Nogle har brug for et længere forløb over ½ år til 1 år.

Jeg har fuld forståelse for, at du måske ikke er klar, og at vi rammer det helt forkerte tidspunkt for dig, eller at du skal bruge tid på at acceptere forandringerne og de nye redskaber.

Til et rygestopforløb (eller anden afhængighed, hash, stoffer, alkohol, ludomani) anbefaler jeg altid 3 gange, da det er min erfaring, at når du stopper med afhængigheden, kan der opstå så stor en forandring i dit liv, at du behøver yderligere terapi for at vænne dig til de nye tanker og vaner uden de afhængighedslignende produkter.

Efter hver session, uanset hvilken session det måtte være, vil der næsten altid være lektier og opfølgning – det kan være hypnotiske lydfiler til hjemmebrug, selvhypnose eller praktiske øvelser.

Skal du vælge et forløb?

Du kan sagtens nøjes med en enkelt session, hvis det er en ganske enkeltstående konflikt, du er i, og som du behøver en forståelse af og afklaring på. Men er det en mere dybereliggende fobi, angst, frygt er min anbefaling et forløb på mellem 1-3 sessioner til 1-5 sessioner, da din krop og dit sind kan have brug for at vænne sig til de nye tanker, følelser og mønstre, som du tager til dig efter en session.

Efter hver session vil der være lektier og opfølgning i form af hypnotiske lydfiler til hjemmebrug, selvhypnose og praktiske øvelser, hvis formål er at styrke dig at bruge de nye tanker, mønstre, vaner og hjælpe dig med at fastholde din indre kontrol.