Få svar her og nu!

Oplægget er et samspil mellem dig og din egen fornemmelse og intuition, hvor kortene er et redskab til at tyde og forstå de budskaber, som kan hjælpe dig videre. Oplægget kan variere fra 1 til 4 kort, alt efter hvad du ønsker klarhed omkring. Sammen stiller vi ind på den situation, du ønsker svar på. Jeg støtter og vejleder dig ud fra min sjette sans, tolker blandt ud fra oraklekort – tyder farver, budskaber i tekst og billeder.

Måske ønsker du et karriereskifte – at finde det helt rigtige job, nye øjne på din boligsituation eller et større perspektiv på dit kærlighedsliv. 

Det kan også være, du ønsker nye ideer eller en ny vinkel på en problemstilling, hvor du er gået i stå eller går i ring. Uanset hvilke spørgsmål, du måtte have, er vejledningen en hjælp til dig og din situation – og et her og nu billede kan man sige.

De spørgsmål, du bærer rundt på, bliver besvaret.

Men om du modtager de svar, du gerne vil høre, kan jeg ikke love dig, da du kan opleve, at det er svar, du allerede selv fornemmede, ønskede at få bekræftet og/eller manglede mod til at se i øjnene. Oplægget er til inspiration, og der kan godt gå flere dage, før svarene og budskaberne rodfæster sig i dig eller skaber en dybere mening for dig. 

Med de svar, du modtager, kan du handle og ændre på stilstand eller fastlåshed og tage vigtige beslutninger.

Jeg vil dog bede dig være opmærksom på, at det altid er din intuitive fornemmelse og din sunde fornuft, som bør ligge til grund for din videre rejse.

Et oplæg varer 1 time og prisen er kr. 700.

Book tid til en onlinesession eller personligt fremmøde i DK6520 Toftlund her

Du er velkommen til at optage oplægget på lyd.

Når du optager oplægget, kan du høre det igen. Mange detaljer kan gå tabt, når du lytter, og måske får du lyst til at afspille det for andre i din omgangskreds, som kender dig, og som derfor kan hjælpe dig med at få endnu større indsigt.