Rygestop -og/ eller andre afhængigheder

Rygestop – og/ eller andre afhængigheder. Jeg anbefaler dig at møde op til første session med rygetrang. De fleste klienter slipper af med vanen efter 3 hypnoseterapi-sessioner. Men, jeg har klienter, der bliver røgfrie allerede efter første session. Jeg starter altid første session, med en snak om hvornår du har sværest ved at slippe cigaretterne, og hvornår du oplever størst rygetrang.

OBS: Hvis det drejer som om en anden afhængighed, såsom sukker, mad, alkohol, hash, stoffer, sex, ludomani, etc. så er det samme fremgangsmøde.

Det kan være nødvendigt med 3 sessioner, alt efter hvordan din krop reagerer på den nye tilstand, selvforståelsen og de nye overbevisninger og redskaber, som sessionerne bringer dig.

Det er vigtigt, at du føler dig godt tilpas og tryg, før jeg starter hypnosen. Når vi har fået fat i din afhængighed og dit ønske om forandring, kan vi gå i gang med selve behandlingen, hypnoseterapi. En session varer typisk 1½ time og foruden samtalen og hypnoseterapien, vil vi bruge tid på at samle op på dine oplevelser under sessionen. Inden du forlader mit lokale, bliver vi enige om, hvad der kan være godt for dig at arbejde videre med. Tit og ofte er en lydfil en vigtig øvelse for at fastholde den nye ønskede adfærd. At blive røgfri!

Det skal du, hvis du er klar!

Det er vigtigt at huske på. Ingen kan tage beslutningen for dig, det er din alene og dit valg. Men alle kan stoppe med at ryge, også dig!

Jeg ved, du har de ressourcer, der skal til for at stoppe!

Hvis du er klar, kan du hurtigt opleve, at rygestop giver dig en frihedsfølelse, du bliver sundere, får mere balance, ro, tryghed, stabilitet, og du vil opleve en kæmpe tilfredsstillelse i at slippe for at lugte af røg og at dit tøj og din bolig, bil og din omgivelser ikke længere lugter af røg.

Du sparer penge. Du kan begynde at fordybe dig og fokusere på dig selv og dine egne behov. Du får indre ro, fokus og balance og kan nu begynde at gå den røgfrie vej.

Ulla havde forsøgt at stoppe med at ryge flere gange i sit liv.

Hun var så træt af sig selv og af at være afhængig. Hun ville rigtig gerne prøve hypnose, men troede ikke rigtigt på det, dog havde en bekendt anbefalet hende at give det en chance.

“Jeg fik hurtigt min smagssans tilbage, og min familie er så glad for at jeg ikke længere lugter af røg.” Ulla, Danmark.

Allerede under første session gav hendes krop udtryk for den gift, hun dagligt puttede ind i kroppen. Hun rystede og græd under sessionen og oplevede, at hendes krop var udmattet og træt. Ret hurtigt inde i sessionen mødte hun sig selv som ganske ung. En ung pige der havde taget den første cigaret som 12-årig. Allersidst i sessionen sagde hun farvel til rýgeren, og bagefter, da vi sad og snakkede, var hun overvældet over den oplevelse hypnoseterapien havde givet hende.

Hun sluttede sessionen af ved at sige

– “Jeg vidste slet ikke hvor påvirket min krop var, og det kom helt bag på mig. Havde jeg dog bare taget den beslutning for mange år siden.”

Ulla er en af de klienter som stoppede allerede efter første session. Hendes krop og sind responderede positivt efter første session, og ved hjælp af en rygestop-lydfil opretholdt hun sin nye røgfrie adfærd. Hendes fysiske symptomer efter hypnoseterapisessionen var sult og sukker-trang, som vi derfor arbejdede videre med i anden session. Hun ønskede en tredje session til at forstærke sin nye adfærd om at forblive røgfri for at blive ved med at påvirke sit sind og sin krop til at blive sundere. Det gjorde hun ved at komme i gang med at gå lange ture og starte i et motionscenter.

Til et rygestopforløb (eller anden afhængighed, hash, stoffer, alkohol, ludomani) anbefaler jeg altid 3 gange, da det er min erfaring, at når du stopper med afhængigheden, kan der opstå så stor en forandring i dit liv, at du behøver yderligere terapi for at vænne dig til de nye tanker og vaner uden de afhængighedslignende produkter.

Efter hver session, uanset hvilken session det måtte være, vil der næsten altid være lektier og opfølgning – det kan være hypnotiske lydfiler til hjemmebrug, selvhypnose eller praktiske øvelser.

Ja, men du skal ville det!

Hvis du er overbevist om, at du ikke er i stand til at blive hypnotiseret, bliver jeg nødt til nu at fortælle dig, at tilstanden er helt naturlig og minder meget om den tilstand, du oplever lige før, du falder i søvn, eller lige før, du vågner om morgenen.

Ordet hypnose stammer fra det græske ord hypnos, som betyder at sove. Dog sover du ikke, tværtimod. De fleste oplever, at de kan svare og bevæge kroppen imens. Under hypnose er dit sind afslappet, åbent og fokuseret, og du er for det meste i stand til at svare på spørgsmål. Du kan dog opleve at komme op og ned i dybden af hypnosen og opleve, at du kun har lyst til at svare ved at give tegn ved hjælp af fingerløft. Det er helt fint, alt det, der sker, er, som det skal være.

Med min stemme leder jeg dig ind i en afslappet, tryg og rolig tilstand. De fleste vælger at lukke øjnene, fordi hypnose minder dem om en søvnlignende tilstand.

Samtidig med, at du hviler i en afslappet stilling i min hypnosestol, kan jeg nu øge din opmærksomhed, din fokus, kontakten til dig selv og dit sinds forestillingsevne og fantasi, hvilket åbner op for, at jeg kan lede dig ind i dit underbevidste sind og ind i de følelsesmæssige årsager til dine problemstillinger. Ved hjælp af dine sanser (alt efter hvilken måde du visualiserer på) kan du mærke, fornemme, føle eller opleve de bagvedliggende følelser, og når du er klar, går jeg i gang med at bearbejde dem.

Der kan dukke mange følelser op til overfladen, men tit og ofte oplever jeg, at du, når du bliver ledt tilbage til almindelig afslappet vågen tilstand, ikke altid husker oplevelserne så voldsomt, som det kan se ud fra mit perspektiv, når du hviler der i stolen eller på briksen.
Og du vil opleve mig fuldstændig rolig og afslappet i min observation, fordi jeg ved, at dit ubevidste sind rummer uanede kræfter og ressourcer, som hjælper dig med at heale, finde løsninger og bearbejde dine problemstillinger på en god og positiv måde.

Jeg kan med mine terapeutiske redskaber forløse underbevidste blokeringer og ved hjælp af dine egne ressourcer hjælpe dig med at skabe nye positive mønstre, muligheder og mål, som vil forandre din adfærd, dine tanker og følelser i den retning, du ønsker dig.

Hypnoseterapi er en behandlingsform, hvor jeg aktiverer din krop og dit sind til at slappe af.

Det gør jeg med min stemmeføring samtidig med, at du hviler din krop i en afslappet stilling, enten i stolen eller på briksen. Med min stemme leder jeg dig ind i en afslappet, tryg og rolig tilstand. De fleste vælger at lukke øjnene, fordi hypnose minder dem om en søvnlignende tilstand. Herfra kan jeg nu øge din opmærksomhed, din fokus, kontakten til dig selv og dit sinds forestillingsevne og fantasi, hvilket åbner op for, at jeg kan lede dig ind i dit underbevidste sind og ind i de følelsesmæssige årsager til din rygning.

Ved hjælp af terapeutiske metoder, som f.eks. induktion og fordybelse, hjælper jeg dit sind og din krop med at slappe af og derved skabe en afslappende tilstand, hvor du stadig er vågen, men hvor du kan slippe kontrollen og åbne op for underbevidstheden. Du vil opleve større fokus og koncentration og ved hjælp af fordybning, hvor jeg bruger en teknik med min stemme til at føre dig endnu dybere ind i dig selv, kan du dykke endnu dybere ned i din underbevidsthed. Her kan jeg bearbejde din naturlige modstand mod forandring.

Når du slapper helt af, med lukkede øjne, tester jeg din afslapning ved at løfte din ene hånd, måske prikke lidt på din ene arm. For på den måde at få dig til at blive ved at dykke endnu dybere ind i dit underbevidste sind.

Metoder, hvor du vil opleve at gå frem og tilbage i tid, og regression, hvor du oplever ressourcetildeling eller ressourcehentning og hvor du kan slippe din afhængighed.

• Filmmetoden
• Biografen
• Bålet

Jeg bruger blandt andet en metode, hvor du kan blive mere bevidst omkring kontrol:

• Kontrolrummet

Hvor du får muligheden for at forløse afhængigheden.
• Ballonen
• Partsterapi og noter til dig selv

Jeg har metoder, hvor du får muligheden for at dykke dybere ind i skyggesider og projicering og relationen til dig selv og andre, give slip og tilgive.

Her kan jeg blandt andet benytte teknikken:
• Drømmekugler og Healingsrummet
• Landskabsteknikken

Hvilken metode jeg bruger afhænger helt af dit forløb. Hvad du ønsker at arbejde med, når du oplever at slippe afhængigheden.

Du vil opleve teknikken, Future pacing, en teknik, hvor jeg bruger dine egne opløftende ord og rosende ord, som vi fandt under forsamtalen, som betyder, at du vil opleve, at du nu kan begynde at gå efter et liv som røgfri.

Det kan tage flere dage for din krop at tage de nye redskaber til sig, og der kan endda opstå fysiske symptomer.

Men det er alt sammen noget, du skal se som en healing af din krop og en god proces i forbindelse med, at du gør et godt stykke arbejde for dig selv og din krop. Derfor er det også vigtigt med lektier og gentagelser i form af øvelser i ny adfærd og nye vaner.

Du kan se det som om, at du programmerer og ændrer i harddisken (dit underbevidste sind), så det installerer et nyt og bedre program, der giver dig det liv du ønsker dig. Nemlig at være røgfri.

Det er ikke alle klienter, som ønsker større fysisk aktivitet efter rygestop.

De fleste vælger at sætte fokus på at blive mere sund, efter at de har røget i mange år. De oplever indsigt i vaner, mønstre, overbevisninger, følelser og en erkendelse af, at de behøver at tage ansvar for deres eget liv og valg.

Jeg får fortalt af mine klienter, at de oplever en stor frihedsfølelse og en større lyst til at være sunde.

De bliver gladere og mere positive og omgangskredsen responderer på deres nye sunde forandring. De får smagssansen og lugtesansen tilbage ret hurtigt efter, at cigaretterne er sluppet, hvilket også er en af de gode positive sideeffekter rygestop kan give dig.

Ja! Det kan du hvis du ikke er klar og det er andre der tager beslutningen for dig.

Et rygestopforløb er en behandlingsform, hvor du mellem hypnoseterapisessionerne arbejder med dig selv ved hjælp af praktiske øvelser og lektier.

Et forløb betyder, at vi mødes en gang om ugen, i 3 uger. På den måde kan du bedre fastholde dine nye vaner, følelser og adfærd.

Jeg har fuld forståelse for, at du måske ikke er klar, og at vi rammer det helt forkerte tidspunkt for dig, eller at du skal bruge tid på at acceptere forandringerne og de nye redskaber, men det er yderst vigtigt at du er indstillet på at holde op med at ryge.

Forandring er en proces, der tager tid. Men jeg oplever, at de personer, som er åbne for forandring, også er dem, der oplever de bedste resultater.

Jeg udfører behandlingen ved personligt fremmøde i min klinik i DK6100 Haderslev, ude hos dig eller online.
Du kan forvente, at en session typisk varer 1- 1½ time.

En session varer 1,5 time.

Jeg har tavshedspligt og fører for det meste journal over din behandling, og du har til enhver tid ret til at få indsigt i den journalskrivning, jeg fører. Det er dog ikke altid, jeg fører journal, så spørg, om jeg gør det i dit tilfælde.

Hvis vi bliver enige om at optage lyd eller video under sessionen, vil det altid ske med dit samtykke.

Jeg kan få brug for at viderebringe oplysninger omkring din behandling, men dette må ikke gøres uden dit samtykke.

Jeg er forpligtet til at understøtte dine ønsker og mål og fremme dit fysiske og psykiske velbefindende.

Book forløb her

Ved bestilling skal du være opmærksom på 

Rygestop-forløb: Prisen er kr. 2500,- for et rygestop (afhængigheds) forløb, hvor vi mødes over 3 uger (typisk en session pr. uge).

Med i forløbet er der en lydfil, som hjælper dig i processen, hvis du bruger den dagligt.

1 session  varer 1 – 1,5 time.

Alle mine sessioner tilbydes på engelsk og dansk, alt efter hvad du ønsker.

Mine sessioner tilbydes dig, som er fyldt 16 år, og er du under 16 år, er det vigtigt med en tilladelse fra dine forældre.

Sessionerne foregår både ved personligt fremmøde, online eller ude hos dig/offentlige intuitioner/klubber/foreninger.

Hvis du er studerende eller pensionist, så kontakt mig på tina@nurby.dk eller sms på +45 2118 1351 for at finde den pris der passer bedst til dig.

Covid 19 – Forholdsregler

I klinikken sprittes der af og en negativ PCR-test er gyldig som coronapas i 96 timer.

Har du nedsat immunforsvar, bør du kun bestille tid efter telefonisk samtale.

Du bedes ankomme så præcis som muligt til din aftalte tid.

Meld afbud hvis du føler dig det mindste syg.

Du kan også bestille en online session.

Ved personligt fremmøde: Skibbrogade 11, 2. sal. DK6100 Haderslev

Online foregår via zoom.

Book en tid: mandag til fredag kl. 10.00 – 19.00 eller lørdag – søndag kl. 11.00 – 17.00.

Har du spørgsmål kan du også udfylde formularen herunder!

Tak for din henvendelse. Din besked er blevet sendt.
Der opstod en fejl ved at sende beskeden. Prøv igen senere.